Ανεξάρτητο Service και Τεχνική Υποστήριξη για τα Apple Mac, 7 Ημέρες την Εβδομάδα 10:00-20:00 > 6932469656Ανάπτυξη ERP & CRM (Enterprise Resource Planning / Customer Relationship Management)


Ευέλικτες και οικονομικές λύσεις Σχεδιασμού & Ανάπτυξης ERP / CRM (Enterprise Resource Planning / Customer Relationship Management) γιά Mac, PC, Linux, iPhone, iPad, iPod, προσαρμοσμένες πλήρως στις ανάγκες και τις δυνατότητες του Πελάτη, σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες, όπως Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Ρωσικά, με απεριόριστες διαδραστικές δυνατότητες:

Διαχείριση Αποθήκης

Διαχείριση Γραμμής Παραγωγής

Διαχείριση Επαφών

Διαχείριση Λογιστηρίου

Διαχείριση Πελατών

Διαχείριση Πληρωμών

Διαχείριση Προϊόντων

Διαχείριση Προμηθειών

Διαχείριση Προμηθευτών

Διαχείριση Προσωπικού

Διαχείριση Πωλήσεων

Διαχείριση Σημείων Πωλήσεως (P.O.S. - Point Of Sale)

Διαχείριση Συναντήσεων

Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών